فرهنگ نامه

عنواننزولی توضیحات فرهنگ نامه
دین

منظور تعریف ماهیت دین است

دین ، که به آن آیین ، و کیش نیز گفته می‌شود؛ در لغت به معنای راه و روش تعبیر شده [۱] که بر این اساس می‌توان آن را به راه و روشی که افراد انسان برای زندگی خود اختیار می‌کنند تعبیر نمود. همچنین دین در اصطلاح یک جهان بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول...